Προβληματάκια …

Για άγνωστο προς το παρόν λόγο, φαίνεται ότι το site αποφάσισε ότι όλες οι ταινίες έχουν Imdb score 3.0, και ότι το cover όλων θα είναι αυτό http://www.greeksubtitlesproject.com/images/thumb/29038.jpg.

Φτιάχτηκε πρόγραμμα και το πρόβλημα διορθώνεται σταδιακά.

Το συγκεκριμένο cover είναι από την ταινία “Why did i get married” και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη χαμηλή  βαθμολογία, γεννάει ερωτήματα όπως «όντως είναι bug ή βλέπουμε το πρώτο δείγμα εξέλιξης υπολογιστή σε νοήμον ον και ο server προσπαθεί να δηλώσει κάτι ?»