Νέα δυνατότητα: Tag Cloud

 Tag Cloud

Όπως θα είδατε στην αρχική σελίδα του site υπάρχει Tag Cloud με τις δημοφιλέστερες ταινίες.

Επίσης μπορείτε να κοιτάξετε αυτή την σελίδα για περισσότερες επιλογές στο Tag Cloud. εδώ